Bookmark Foxes of the world | Záložka Světové lišky

0 ratings

A handmade bookmark featuring one of my Foxes of the world painting's fox. The bookmark is printed on a high-quality pigment printer with archival ink, carefully laminated with rounded edges and fitted with a cute woolen fringe.

Learn more about the fascinating world of foxes and let one (or more!) of them guide you on your reading adventures.

1 Fennec fox (V. zerda), representing the desert areas of North Africa and Bedouin people.
2 Swift fox (V. velox), native to North America, showing the beauty of Native American people.
3 Arctic fox (V. lagopus) in summer coat, living in the coldest regions in the North is extremely tough, like the Inuit People.
4 Corsac fox (V. corsac) a cute fox inhabiting central Asia, in this picture presenting Mongolian culture.
5 Cape fox (V. chama), living in the most southern parts of Africa's grasslands, like the many native tribes of Botswana, Zimbabwe and South Africa.
6 Tibetan sand fox (Vulpes ferrilata), endemic to the world's highest mountains, representing culture of Tibetan people.
7 Blanford's fox (Vulpes cana), a small desert fox found in the Middle East, showing ancient Persian civilization.
8 Bengal fox (Vulpes bengalensis), also called the Indian fox, showig the ornamental beauty of traditional Indian culture.
9 Rüppell's fox (Vulpes rueppellii), a slim sand fox, presenting the beauties of ancient Egyptians.
10 The red fox (Vulpes vulpes), the most well known fox is inhabiting the whole world, but in this case presenting traditional Czech and Slavic culture and central Europe.

Dimensions: cca 5,5 x 18,5 cm (w x h)


Ručně vyrobená záložka s jednou z představitelek mého dvojobrazu Světové lišky. Záložka je vytištěná na profesionální pigmentové tiskárně archivním inkoustem, pečlivě zalaminovaná se zakulacenými okraji a opatřená roztomilou bambulkou.

Objevte úžasný svět lišek a nechte jednu (nebo i více!) z nich Vás doprovázet na svých čtenářských dobrodružstvích.

1 Fenek (Vulpes zerda), nejmenší liščí představitel a obyvatel nejsušších pouští severní Afriky sdílící svůj životní prostor s Beduínskými kmeny.
2 Liška šedohnědá (Vulpes velox), spolu s její příbuznou Vulpes macrotis obývá jako jediná velké prérie Severní Ameriky. Zde vzdává hold severomerickým indiánům.
3 Liška polární (Vulpes lagopus) obývá nejsevernější oblasti naší planety, spolu s obdobně houževnatými Inuitskými kmeny.
4 Liška korsak (Vulpes corsac) má domovinu na rozsáhlých stepích Eurasie, zde představuje rozmanitou kulturu kočovných Mongolských a Kazašských pastevců.
5 Liška chama (Vulpes chama) obývá nejjižnější travnaté planiny jižní Afriky, podobně jako nespočet původních afrických kmenů.
6 Liška tibetská (Vulpes ferrilata), žijící výhradně v nejvyšších polohách Tibetské náhorní plošiny, má unikátní vzezření a výraz, který evokuje absolutní nezájem nebo neschopnost vyjádřit emoce. To je však jenom náš lidský výklad a rozhodně se to netýká místních lidských obyvatel, kteří mají úžasně pestrou kulturu a jsou podobně jako jejich liščí souputníci neuvěřitelně přizpůsobení životu v nejvyšších horských polohách.
7 Liška cana (Vulpes cana) se vyskytuje v oblasti Blízkého východu a zde prezentuje divy vyspělé Babylónské civilizace.
8 Liška džunglová (Vulpes bengalensis) navzdory svému jménu obývá mokré travnaté pláně Indického subkontinentu. Zde ukazuje ornamentální krásu starobylé indické kultury.
9 Liška pouštní (Vulpes rueppellii) je velmi rozšířená v severní Africe a je vzhledem asi nejvcíce podobná lišce obecné. Zde vzdává hold mocné starověké Egyptské civilizaci.
10 Liška obecná (Vulpes vulpes) je nejrozšířenějším druhem lišky na světě a přirozeně obývá celou severní polokouli. Bohužel byla zavlečena např. do Austrálie, kde páchá jako invazivní druh mnoho škod. Nicméně v její domovině se po staletí těší velké kulturní oblibě a vystupuje v bájích snad všech Evropských kultur. Zde zobrazuje tradiční středoevropský venkov.

Rozměry: cca 5,5 x 18,5 cm (š x v)

I want this!

A cute bookmark of a chosen fox species

Copy product URL
€10+

Bookmark Foxes of the world | Záložka Světové lišky

0 ratings
I want this!